3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.9.1 .

  • Промена во податоци за новиот сервис за рецепти од МТ
  • Повеќе информации за новите податоци во Рецептниот образец на линкот

 

Ви благодариме на соработката


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.9 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација