3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.9.2 .

  • Промена во Рецептниот образец за акутна терапија (да не се печати Датумот на важење на хронична терапија)

 

Ви благодариме на соработка


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.9 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација