3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.10

  • Контрола на внес на медицинска документација, доколку е избрана генерика со препорака од специјалист
  • Подобрен изгледот на Печатен рецептен образец

 

Ви благодариме на соработка


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.10 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација