3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.11

  • Можност за внес на медицинска документација за Болничко лекување (Отпусно писмо) и Конзилијарно мислење (Архивски број);
  • Препорака за внес на Времетраење на терапија (денови), Акутна до 8 дена, Хронична до 30 дена.

 

Ви благодариме на соработка


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.11 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација