3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.11.1 .

  • Печатена форма на рецептен образец - разделување на дијагноза1 и дијагноза2 со точка

 

Ви благодариме на соработката


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.11 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација