3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

 

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се имплементирани опциите за електронско закажување на  ЛУ1/ЛУ2 упатите, како и реализација на закажување за упат за конзилијарно мислење, според насоките од МЗ.

Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле

 

Верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA .v3.5.7 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.5.7 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација