3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку измени и корекции при што аклцентот е ставен на следните нешта:

  • Корекции кај боледувањата за матични лекари и дидавање на завршна дијагноза (препорачуваме задолжително да го погледнете упатството)
  • Измена на обрасците за ЛУ1 и ЛУ2 упат, согласно измените од ФЗОМ
  • Промена на образецот за контрола на реализираните цели, согласно насоките од ФЗОМ
  • Овозможување за повторно праќање на наод кај специјалистите
  • Помали корекции кај други функционалности

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.1 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.1 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација