3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку измени и корекции, меѓу кои побитни се  :

  • Корекција на детален извештај од преглед и историја на пациент (делот за затворање на боледување)
  • Корекција на извештајот за специјалистички наод
  • Можност за фактурирање на пресметки во различен месец од месецот на реализирање и за други специјалности освен физикална терапија (само за специјалистичко консултативна дејоност)

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.3 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.3 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација