3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку измени и корекции, меѓу кои побитни се  :

  • Имплементација на автентикација за користење на сервисите од Мој Темин ( на барање од МЗ) - упатството за користење достапно на овој линк
  • Имплементација на опција за експорт на реализираните превентивни цели во фајл, за натамошна достава до ФЗОМ
  • Корекции кај опцијата за специјалистички наод
  • Овозможување на внес на произволен број на фактура за специјалистички ординации и лаборатории
  • Други помали корекции и дополнувања

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.4 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.4 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација