3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA за гинеколози, во која се реализирани неколку унапредувања и корекции по укажани сугестии и забелешки. Меѓу другото овозможено е да се направи планирање на новите медицинските едукации според планот за 2015 година.

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.6 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација