3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA , во која главна новост е можноста за електронска реализација на превентивните цели кај матичните лекари.

Деталното упатство за користење на оваа опција е достапно на следниот линк и препорачуваме ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го погледнете.

Дополнително, за лабораториите е овозможена опција за креирање на фајл со резултати од анализите за превентивни цели, кој треба да се прикачува на порталот на ФЗОМ. Упатството за користење на оваа опција може да го погледнете на овој линк.

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за општи ординации, специјалистички ординации и лаборатории.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.8 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација