3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија 3.6.10 од PrimaMEDICA.

Во оваа верзија направени се некои корекции во однос на пресметката при  планирањето на целите за 2015 година. Според  упатствата од ФЗОМ,  бројот на планирани цели за 2015 во најголем број на случаи со оваа верзија  би требало да се намали, бидејќи новозапишаните пациенти влегуваат со 50% а не целосно, како што беше во претходната верзија.

Со превземањето на оваа верзија, наравете репланирање со датум 30.11.2015 за да ја имате точната состојба за планираните цели.

Како нова функционалнот е овозможено превземање статус за реализирана цел за нов пациент на кого реализацијата на цел му е направена кај друг лекар .

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.10 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.10 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација