3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која e направена корекција на пребарувањето по матичен број во модулот за прием во лабораторија.

Направени се корекции на некои функционалности, деталите се наведени во линкот подоле.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.2 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација