3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која главни новости се опцијата за испраќање на пакети кон Мој Термин  (за специјалисички ординции), како и воведување на опции за електронска регистрација на бременост и прекин на бременост (за гинеколози). Деталите околу новините и измените е достапни на линкот подоле

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.3 (offline верзија)

Преземи Prima за гинеколози MEDICA v3.7.3 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

Упатствата за користење на новите опции се достапни na следните линкови (ве молиме задолжително да ги погледнете пред да започнете со користење на новите опции):

Упатство за испраќање на специјалистички пакети

Упатство за регистација на бременост и прекин на бременост

НАПОМЕНА! Бидејќи специјалистичките ординации не беа во можност редовно да ги испраќаат амбулантскит едневници, за деновите кои не се пратени (од минатиот Понеделник наваму) потребно е прво дасе испратат пакетите за секој преглед па потоа ќе може да се испрати амбулантскиот дневник.

Благодариме на соработката!