3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за превземање нова верзија од софтверот. Во оваа верзија имплементирани се потребните корекции за да се направи планирање за цели за 2017 година.

Бидејќи не се објавени медицинските едукации за 2017, нема да се појават во планот за 2017. Истите ќе бидат накнадно имплементирани.

 

Деталите за верзијата може да ги погледнете на линкот подолу. Верзијата е важечка  за општа, специјалистичка пракса и лабораториско работење.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.6.1 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација