3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за превземање нова верзија од софтверот. Во оваа верзија додадени се ноовите цели за медицинска едукација за 2017 година. После превземањето направете репланирање за 2017.

Верзијата е важечка  за гинекологија.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.4.3 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација