3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

 

Почитувани корисници,

достапна е нова верзија од Prima MEDICA v3.7.8 . Во оваа верзија корегирано е прикажувањето на податоците за осигурување превземени од https://moeosiguruvanje.fzo.org.mk. Направени се и некои минорни корекции по однос на добиени забелешки. Подетално во линкот подолу.

Ви Благодариме

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.8 (offline верзија)

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.7.8 (offline верзија-гинекологија)

Преземи упатство за инсталација