3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

 

Почитувани корисници,

достапна е нова верзија од Prima MEDICA v3.7.8.2 . Во оваа верзија се имплементирани целите за специфична медицинска едукација.

После превземањето треба да се направи репланирање за 2017 година за да се прикажат и едукациите во планот.

Ви Благодариме

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.8.1 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација