3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која се имплементирани системски измени и подобрувања на софтверот, како и одредени Ваши сугестии и корекции на минорни грешки.

Деталите за новата верзија може да ги погледнете на линковите подоле а верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.1 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.1 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

 

Д