3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот . Во оваа верзија имплементирани се потребните измени за планирање и реализација на превентивни цели во циклусот 2018 - 2019. Во прилог е дадено и кратко упатство за реализирање на планираните активности.

Верзијата е важечка за сите дејности.

 

Упатство за реализација на цели

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.2 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.2 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација