3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v3.9.4. Во оваа верзија е имплементиран нов сервис за праќање преглед од матичен лекар кон Мој термин. Во прилог е дадено упатство за користењето на сервисот.

Нова функционалност во оваа верзија е и можност за предефинирање пакет од вообичаена терапија (најчесто за хронични пациенти) заради олеснето препишување и избегнување рутинска работа. Подетално во упатството.

Верзијата е важечка за сите дејности.

Ви благодариме

 

Упатство за сервис за праќање прегледза сервис за праќање преглед

Упатство за предефинирање вообичаена терапија

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.4 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.4 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација