3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која се реализирани извесни оптимизации кај функционалноста за дефинирање и употреба на темплејти при генерирање на рецепти за хронична терапија, оптимизација на процесот на групно печатење на рецепти, како и измени во делот за земање код за преглед од МЗ, при што повеќе не е потребно да се менува времето на прегледот (час, минути) доколку повторно се испратат податоците за прегледот кон МЗ.

Упатството за користење на темплејтите може да го погледнете на овој линк.

Верзијата е вашечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.7 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.7 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација