3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v3.9.9. Во оваа верзија се имплементирани повеќе забелешки и сугестии во врска с офункционалностите на софтверот, мешу кои како позначајни би ги издвоиле можност за избор на пресметки кои ќе бидат вклучени во фактура за специјалистичките ординации и лабораториите, конртола за проверка дали назначениот лекар е избран или зёмена за пациентот ( за матични лекари и гинеколози), оптимизација на брзината на рбота кај опцијата прием/чекална итн.

Упатството за користење на функционалноста за збор на пресмети за фактура е достапно на линкот подоле, а деталите за измените и новостите може да ги погледнете на соодветните линкови.

Верзијата е важечка за сите дејности.

Ви благодариме за соработката!

 

Упатство за користење на опцијата за избор на пресметки при фактурирање

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.9 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.9 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација