3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која се реализирани извесни оптимизации и корекции на одредени функционалности.

Верзијата е важечка за сите дејности а деталите за измените се достапни на линковите подоле.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.10 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.10 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација