3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која се реализирани неколку оптимизации и прилагодувања кон сервисите од Мој Термин, а како нова функционалност е воведена опција за креирање на предефинирани панели од анализи кај лаборатроиите, кои го поедноставуваат и забрзуваат процесот на доделување на анализи  за пациентите. Упатството за користење на оваа функционалност е достапно на овој линк.

Верзијата е важечка за примарната специјалистичко консултативната и лабораториската дејност, а деталите за измените се достапни на линкот подоле.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.9.11 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација