3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.0.2 во која се имплементирани повеќе корегирани функционалности од Мој Термин, меѓу кои како побитни ги издвоиле:

  • Корегирани обрасци од упати со печатење на ЕЗБО наместо ЕМБГ и додадени основ на осигурување и основ на ослободување
  • Овозможено закажување на ЕХО со СУ3 односно РДУ1 упат за избрани лекари со додавање на подетални информации кон кој апарат со каков упат се закажува
  • Отстранет проблем со земање код за упат кај  закажување мамографија за одредени пациентки
  • Корегиран специјалистички наод - се печати јачина на препорачана терапија
  • Овозможено доупатување од контролен преглед за специјалисти
  • Додадени параметри кои недостасуваа во ЛУ1-в упат

Деталите за измените може да ги погледнете на линковите подоле, а верзијата е наменета за сите дејности.


Благодариме на соработката!

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија - гинекологија

Преземи Prima MEDICA v4.0.2 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.0.2 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација