3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.4. Во оваа верзија покрај некои помали корекции и подобрувања, на барање од ФЗО имплементирана е  нова класификација на услугите од матичните лекари. 

Како нова функционалност е можноста за структуриран запис на образец за мислење за потреба од помош и туѓа нега и бартелов индекс.

Подетално за новите функционалности во соодветните упатства наведени подолу.

НАПОМЕНА: Во врска со новата класификација на услуги, нагласуваме дека во моментов НЕ Е задолжително пополнувањето на овие услуги. Заради настанатата систуација со COVID 19, ФЗО и МЗ го пролонгираа почетокот на користење на новата класификација. Prima MEDICA е прилагодена на барањата , во зависност од насоките на надлежните институции, ќе Ве известиме кога користењето на новите услуги ќе биде облигаторно.

 

Благодариме на соработката!

 

 

 

Упатство за услуги  за матични лекари по нова класификација од ФЗО

Упатство за пополнување образец за Мислење за потреба од помош и нега и Бартелов Индекс

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.1.4 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација