3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.5. 

Во оваа верзија според барањата на ФЗО и МЗ, направено е дополнување на сервисот за електронски рецепт. Дополнувањето се однесува на: 

- број и датум на извештај од специјалист/конзилијарно мислање - за лекови кои се со препорака,  

- поле за количина - за лекови кои се препишуваат на парче. 

Да напоменеме дека бројот на извештај  бројот на упатот за кој се однесува извештајот.

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (за гинекологија) 

Преземи Prima MEDICA v4.1.5 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.1.5 (offline верзија - гинекологија)

Преземи упатство за инсталација