3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.6. 

Во оваа верзија како нова функционалност имплементиран е розовоиот рецепт, Ова значи дека соодветно како стандардниот, така и  розовиот рецепт ќе се проследува до Минстерство за здравство. Битно е да се направи синхронизација после превземањето на верзијата. 

Во верзијата , согласно со Ваши забелешки и барања, направени се корекции во делот на препишување терапија од шаблон и препис на хронична терапија за повеќе месеци.

Подетално за измените при препишување терапија во упатството прикачено подолу.

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

 

 

Упатство за препишување таблетарна терапија

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (за гинекологија) 

Преземи Prima MEDICA v4.1.6 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.1.6 (offline верзија - гинекологија)

Преземи упатство за инсталација