3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.11. 

Во оваа верзија корегиран е изгледот на формата за избор на анализи во Лабораторија.

Верзијата за Гинекологија ги опфаќа измените за корекција на грешката при закажување упат кон вонредни амбуланти.

 

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија - гинекологија 

Преземи Prima MEDICA v4.1.11 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.1.11 гинекологија (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација