3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна  е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.0 

Во оваа верзија имплементирана е нова фунционалност - можност за  креирање на барања за издавање хронична терапија од страна на пациентите и автоматско генерирање терапија во Prima MEDICA. Целта на оваа функционалност е да го замени телефонскиот повик(Viber, Messenger,...) за издавање на месечна хронична терапија, и олеснување на лекарот во администрацијата при препис на истата.  За користење на оваа функционалност направена е интеграција со порталот МоЕ-здравје (www.moezdravje.mk) , преку кој пациентите можат да ги креираат барањата за издавање хронична терапија. Подетално за можностите и како функционираат во упатството подолу. 

Во верзијата се имплементирани и други помали корекции и подобрувања. Како поважно го изздвојуваме дополнувањето на потсетниците. Сега може да се креираат потсетници кои ќе се активираат на стратувањето на програмата, не само при отварање преглед за пациент. Овој тип на потсетник може да се користи да даде нотификција пред истек на боледување, заради продолжување и собирање на потребна документација. 

 

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Упатство за користење e-refill (барања за издавање хронична терапија)

Упатство за користење потсетници

Преземи Prima MEDICA v4.5.0 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација