3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна  е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.1 

Во оваа верзија имплементирана е можноста за креирање и закажување на новиот тип на упат согласно со последните законски промени. Според инструкциите од ФЗО матичните лекари ќе може да издаваат упат ЛУ1- Ковид 19 за пациенти позитивни на вирусот. Ова функционалност е само за лекарите од општа пракса. 

Во верзијата за гинекологија нова функционалост е интеграција со порталот МоЕ-Здравје (www.moezdravje.mk) и можноста за   креирање на барања за издавање хронична терапија од страна на пациентите и автоматско генерирање терапија во Prima MEDICA.  Подетално за можностите и како функционираат подолу во упатството. 

Ви благодариме на соработката

 

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Упатство за користење e-refill (барања за издавање хронична терапија)

Упатство за користење потсетници

Преземи Prima MEDICA v4.5.1 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.1 (offline верзија - гинекологија)

Преземи упатство за инсталација