3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна  е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.2 

Во оваа верзија покрај некои помали корекции и подобрувања, направено е прилагодување за имплементација на план за цели 2021. 

Ви благодариме на соработката

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.2 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.2 (offline верзија - гинекологија)

Преземи упатство за инсталација