3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна  е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.3 

Во оваа верзија имплементиран е нов информатор на главната страна од апликацијата. Имплементирани се  сервиси за комуникација со порталот МоЕ-здравје. Покрај ова, направени е се некои помали корекции и подобрувања. 

Ви благодариме на соработката

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.3 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.3 (offline верзија - гинекологија)

Преземи упатство за инсталација