3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.4

Во оваа верзија измените главно се однасуваат на лабораторискиот дел за работа и некои помали корекции и подобрувања во останатите модули. Како нови функционалности се можност за користење ценовници при креирање на лабораториска пресметка за пациенти кои не се на терет на ФЗО, можност за избор на метода при изработка на анализа,... Повеќе детали на линковите подолу.

Ви благодариме на соработката

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Упатство за користење ценовници во лабораторија

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.4 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.4 (offline верзија - гинекологија)

 

Преземи упатство за инсталација