3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.6

Во оваа верзија како нова функционалност е  воведување контрола на патолошките вредности на  резултатите и соодветна нотификација во лабораторискиот модул. Има и други подобрувања и корекции кои се наведени во листата со измени.

Ви благодариме на соработката

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.6 (offline верзија)

Упатство за дефинирање граници на референтни вредности на лабораториски анализи

Преземи упатство за инсталација