3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.7

Во оваа верзија како нова функционалност е воведено Фактурирање на извршени услуги од систематски прегледи.

За лабораторија, има можност за прикачување надворешен документ како резултат на анализа.
Има и други подобрувања и корекции кои се наведени во листата со измени.

 

Ви благодариме на соработката


 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија(гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v4.5.7 (offline верзија)

Упатство за Фактурирање на извршени услуги од систематски преглед

Преземи упатство за инсталација